Basho Meditationsmøbler

Følger du denne link - www.bashodesign.com - kommer du til Basho Design's meditationsmøbler, som jeg i sparring med andre designere har formgivet, designet og skabt udtrykket omkring.